اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679514/دستور-تخلیه-۵-محله-اهواز/دستور-تخلیه-۵-محله-اهواز&text=دستور-تخلیه-۵-محله-اهواز

اشتراک گذاری