اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679616/دیدار-رئیسی-با-قضات-دیوان-عالی-کشور/دیدار-رئیسی-با-قضات-دیوان-عالی-کشور&text=دیدار-رئیسی-با-قضات-دیوان-عالی-کشور

اشتراک گذاری