اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679650/بررسی-حوادث-سیل-دستور-کار-امروز-مجلس/بررسی-حوادث-سیل-دستور-کار-امروز-مجلس&text=بررسی-حوادث-سیل-دستور-کار-امروز-مجلس

اشتراک گذاری