اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679693/بازسازی-و-تأمین-خسارت-سیلزدگان-دغدغه-اصلی-دولت/بازسازی-و-تأمین-خسارت-سیلزدگان-دغدغه-اصلی-دولت&text=بازسازی-و-تأمین-خسارت-سیلزدگان-دغدغه-اصلی-دولت

اشتراک گذاری