اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679694/همکاری-سه-قوه-برای-کمک‌-به-آسیب‌دیدگان-سیل-در-کشور-ضروری-است/همکاری-سه-قوه-برای-کمک‌-به-آسیب‌دیدگان-سیل-در-کشور-ضروری-است&text=همکاری-سه-قوه-برای-کمک‌-به-آسیب‌دیدگان-سیل-در-کشور-ضروری-است

اشتراک گذاری