اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679709/نجات-مسافران-اتوبوس-کاشمر-یزد/نجات-مسافران-اتوبوس-کاشمر-یزد&text=نجات-مسافران-اتوبوس-کاشمر-یزد

اشتراک گذاری