اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679720/ظریف-منعی-برای-غنی-سازی-ایران-وجود-ندارد/ظریف-منعی-برای-غنی-سازی-ایران-وجود-ندارد&text=ظریف-منعی-برای-غنی-سازی-ایران-وجود-ندارد

اشتراک گذاری