اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679735/خرید-گندم-مازاد-کشاورزان-سیستان-و-بلوچستان/خرید-گندم-مازاد-کشاورزان-سیستان-و-بلوچستان&text=خرید-گندم-مازاد-کشاورزان-سیستان-و-بلوچستان

اشتراک گذاری