اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679741/اعتراض-رسمی-ایران-به-اظهارات-سفیر-فرانسه/اعتراض-رسمی-ایران-به-اظهارات-سفیر-فرانسه&text=اعتراض-رسمی-ایران-به-اظهارات-سفیر-فرانسه

اشتراک گذاری