اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679746/متن-کامل-طرح-مجلس-برای-حمایت-از-سپاه-پاسداران/متن-کامل-طرح-مجلس-برای-حمایت-از-سپاه-پاسداران&text=متن-کامل-طرح-مجلس-برای-حمایت-از-سپاه-پاسداران

اشتراک گذاری