اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679756/ظریف-وارد-سوریه-شد/ظریف-وارد-سوریه-شد&text=ظریف-وارد-سوریه-شد

اشتراک گذاری