اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679759/ارتش-در-سیل-اخیر-با-تمام-وجود-به-میدان-آمد/ارتش-در-سیل-اخیر-با-تمام-وجود-به-میدان-آمد&text=ارتش-در-سیل-اخیر-با-تمام-وجود-به-میدان-آمد

اشتراک گذاری