اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679761/تامین-زمین-برای-بازسازی-لرستان/تامین-زمین-برای-بازسازی-لرستان&text=تامین-زمین-برای-بازسازی-لرستان

اشتراک گذاری