اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679770/تعیین-مجازات-مجریان-وناظران-متخلف-در-انتخابات/تعیین-مجازات-مجریان-وناظران-متخلف-در-انتخابات&text=تعیین-مجازات-مجریان-وناظران-متخلف-در-انتخابات

اشتراک گذاری