اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679772/اوضاع-در-سیستان-و-بلوچستان-عادی-است/اوضاع-در-سیستان-و-بلوچستان-عادی-است&text=اوضاع-در-سیستان-و-بلوچستان-عادی-است

اشتراک گذاری