اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679773/پنج-استان-معین-لرستان-کار-بازسازی-را-آغاز-کردند/پنج-استان-معین-لرستان-کار-بازسازی-را-آغاز-کردند&text=پنج-استان-معین-لرستان-کار-بازسازی-را-آغاز-کردند

اشتراک گذاری