اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679825/نشست-مشترک-وزیران-خارجه-ایران-و-ترکیه/نشست-مشترک-وزیران-خارجه-ایران-و-ترکیه&text=نشست-مشترک-وزیران-خارجه-ایران-و-ترکیه

اشتراک گذاری