اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679832/ظریف-با-اردوغان-دیدار-کرد/ظریف-با-اردوغان-دیدار-کرد&text=ظریف-با-اردوغان-دیدار-کرد

اشتراک گذاری