اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/679894/حکم-بازداشت-ژنرال-خلیفه-حفتر/حکم-بازداشت-ژنرال-خلیفه-حفتر&text=حکم-بازداشت-ژنرال-خلیفه-حفتر

اشتراک گذاری