اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/688956/افزایش-دوباره-سیلاب-ورودی-به-سیستان/افزایش-دوباره-سیلاب-ورودی-به-سیستان&text=افزایش-دوباره-سیلاب-ورودی-به-سیستان

اشتراک گذاری