اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/688959/بارش-باران-و-برف-بهاری-کاهش-دما-در-نیمه-شمالی-کشور/بارش-باران-و-برف-بهاری-کاهش-دما-در-نیمه-شمالی-کشور&text=بارش-باران-و-برف-بهاری-کاهش-دما-در-نیمه-شمالی-کشور

اشتراک گذاری