اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/689110/ماموریت-و-برنامه‌های-هیئت-ویژه-گزارش-ملی-سیلاب‌ها/ماموریت-و-برنامه‌های-هیئت-ویژه-گزارش-ملی-سیلاب‌ها&text=ماموریت-و-برنامه‌های-هیئت-ویژه-گزارش-ملی-سیلاب‌ها

اشتراک گذاری