اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/689578/بزودی-تکلیف-قیمت-نان-مشخص-می-شود/بزودی-تکلیف-قیمت-نان-مشخص-می-شود&text=بزودی-تکلیف-قیمت-نان-مشخص-می-شود

اشتراک گذاری