اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/689699/پرداخت-۴۰۰-هزار-تومان-افزایش-حقوق-تا-آخر-هفته/پرداخت-۴۰۰-هزار-تومان-افزایش-حقوق-تا-آخر-هفته&text=پرداخت-۴۰۰-هزار-تومان-افزایش-حقوق-تا-آخر-هفته

اشتراک گذاری