اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/689773/اخبار-مشروح-13-سه-شنبه-3-اردیبهشت-1398/اخبار-مشروح-13-سه-شنبه-3-اردیبهشت-1398&text=اخبار-مشروح-13-سه-شنبه-3-اردیبهشت-1398

اشتراک گذاری