اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/689801/سیلاب-شهرهای-سیستان-و-بلوچستان-را-تهدید-نمی-کند/سیلاب-شهرهای-سیستان-و-بلوچستان-را-تهدید-نمی-کند&text=سیلاب-شهرهای-سیستان-و-بلوچستان-را-تهدید-نمی-کند

اشتراک گذاری