اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/689882/تبریک-انتصاب-فرمانده-جدید-سپاه/تبریک-انتصاب-فرمانده-جدید-سپاه&text=تبریک-انتصاب-فرمانده-جدید-سپاه

اشتراک گذاری