اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/689938/ظریف-آمریکا-از-دزد-سر-گردنه-هم-بدتر-است/ظریف-آمریکا-از-دزد-سر-گردنه-هم-بدتر-است&text=ظریف-آمریکا-از-دزد-سر-گردنه-هم-بدتر-است

اشتراک گذاری