اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/690094/ادعای-آمریکا-‌برای-به-صفر-رساندن-صادرات-نفت-ایران-عملی-نیست/ادعای-آمریکا-‌برای-به-صفر-رساندن-صادرات-نفت-ایران-عملی-نیست&text=ادعای-آمریکا-‌برای-به-صفر-رساندن-صادرات-نفت-ایران-عملی-نیست

اشتراک گذاری