اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/690970/رهبر-انقلاب-با-قاچاق-و-عوامل-ناامن‌کننده-فضای-مجازی-برخورد-کنید/رهبر-انقلاب-با-قاچاق-و-عوامل-ناامن‌کننده-فضای-مجازی-برخورد-کنید&text=رهبر-انقلاب-با-قاچاق-و-عوامل-ناامن‌کننده-فضای-مجازی-برخورد-کنید

اشتراک گذاری