اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/692891/ورود-مسئول-دفتر-مقام-معظم-رهبری-به-اهواز/ورود-مسئول-دفتر-مقام-معظم-رهبری-به-اهواز&text=ورود-مسئول-دفتر-مقام-معظم-رهبری-به-اهواز

اشتراک گذاری