اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/693600/ایران-اقدامات-آمریکا-علیه-ونزوئلا-را-محکوم-کرد/ایران-اقدامات-آمریکا-علیه-ونزوئلا-را-محکوم-کرد&text=ایران-اقدامات-آمریکا-علیه-ونزوئلا-را-محکوم-کرد

اشتراک گذاری