اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/693877/کره-شمالی-چند-موشک-جدید-آزمایش-کرد/کره-شمالی-چند-موشک-جدید-آزمایش-کرد&text=کره-شمالی-چند-موشک-جدید-آزمایش-کرد

اشتراک گذاری