اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/693889/تاکید-فلسطینی-ها-بر-همبستگی-با-محور-مقاومت/تاکید-فلسطینی-ها-بر-همبستگی-با-محور-مقاومت&text=تاکید-فلسطینی-ها-بر-همبستگی-با-محور-مقاومت

اشتراک گذاری