اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/694254/شهادت-11-فلسطینی-پاسخ-کوبنده-غزه/شهادت-11-فلسطینی-پاسخ-کوبنده-غزه&text=شهادت-11-فلسطینی-پاسخ-کوبنده-غزه

اشتراک گذاری