اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/694377/رادیو-ترتیل-افتتاح-شد/رادیو-ترتیل-افتتاح-شد&text=رادیو-ترتیل-افتتاح-شد

اشتراک گذاری