اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/694651/توقف-درگیری-ها-در-نوار-غزه/توقف-درگیری-ها-در-نوار-غزه&text=توقف-درگیری-ها-در-نوار-غزه

اشتراک گذاری