اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/695223/قدم-قاطع-ایران-در-برجام/قدم-قاطع-ایران-در-برجام&text=قدم-قاطع-ایران-در-برجام

اشتراک گذاری