اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/695418/تاکيد-بر-گسترش-روابط-ایران-و-روسیه/تاکيد-بر-گسترش-روابط-ایران-و-روسیه&text=تاکيد-بر-گسترش-روابط-ایران-و-روسیه

اشتراک گذاری