اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/695495/بیانیه-اتحادیه-اروپا-درباره-برجام/بیانیه-اتحادیه-اروپا-درباره-برجام&text=بیانیه-اتحادیه-اروپا-درباره-برجام

اشتراک گذاری