اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/695521/تیم-ملی-فوتسال-ایران-در-رده-سوم-جهان/تیم-ملی-فوتسال-ایران-در-رده-سوم-جهان&text=تیم-ملی-فوتسال-ایران-در-رده-سوم-جهان

اشتراک گذاری