اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/695680/بدهی-40-هزار-میلیاردی-تامین-اجتماعی-به-بانک-ها/بدهی-40-هزار-میلیاردی-تامین-اجتماعی-به-بانک-ها&text=بدهی-40-هزار-میلیاردی-تامین-اجتماعی-به-بانک-ها

اشتراک گذاری