اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/696161/درهای-نمایشگاه-قرآن-باز-شد/درهای-نمایشگاه-قرآن-باز-شد&text=درهای-نمایشگاه-قرآن-باز-شد

اشتراک گذاری