اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/696808/رژیم-صهیونیستی-عامل-ایجاد-تمام-بحران-های-منطقه-ای-است/رژیم-صهیونیستی-عامل-ایجاد-تمام-بحران-های-منطقه-ای-است&text=رژیم-صهیونیستی-عامل-ایجاد-تمام-بحران-های-منطقه-ای-است

اشتراک گذاری