اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/696956/سخنگوی-وزارت-خارجه-ادعای-رویترز-را-تکذیب-کرد/سخنگوی-وزارت-خارجه-ادعای-رویترز-را-تکذیب-کرد&text=سخنگوی-وزارت-خارجه-ادعای-رویترز-را-تکذیب-کرد

اشتراک گذاری