اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/696965/پاکستان-تکمیل-نکردن-لوله-گاز-ایران-برای-اسلام-آباد-جریمه-سنگین-دارد/پاکستان-تکمیل-نکردن-لوله-گاز-ایران-برای-اسلام-آباد-جریمه-سنگین-دارد&text=پاکستان-تکمیل-نکردن-لوله-گاز-ایران-برای-اسلام-آباد-جریمه-سنگین-دارد

اشتراک گذاری