اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/697316/تظاهرات-میلیونی-فلسطینی‌ها-در-سالگرد-نکبت/تظاهرات-میلیونی-فلسطینی‌ها-در-سالگرد-نکبت&text=تظاهرات-میلیونی-فلسطینی‌ها-در-سالگرد-نکبت

اشتراک گذاری