اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/697631/شتاب-ذوب-یخ-ها-در-قطب-جنوب/شتاب-ذوب-یخ-ها-در-قطب-جنوب&text=شتاب-ذوب-یخ-ها-در-قطب-جنوب

اشتراک گذاری