اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/697908/ناهماهنگی-بخش-های-مختلف-مانع-بهبود-فضای-کسب-و-کار-است/ناهماهنگی-بخش-های-مختلف-مانع-بهبود-فضای-کسب-و-کار-است&text=ناهماهنگی-بخش-های-مختلف-مانع-بهبود-فضای-کسب-و-کار-است

اشتراک گذاری