اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/697960/اعیان-نشین-ها-هم-به-جلیقه-زردها-پیوستند/اعیان-نشین-ها-هم-به-جلیقه-زردها-پیوستند&text=اعیان-نشین-ها-هم-به-جلیقه-زردها-پیوستند

اشتراک گذاری